Links to move inside this page.

Engineering Products

Mighty Net

ส่วนประกอบหลักเป็นลวดสลิงที่ยืดหยุ่นและตาข่ายหนา จึงสามารถปรับให้เข้ากับเนินลาดชันที่ขรุขระและยึดกดหินร่วงเพื่อทำให้เนินลาดชันทั้งหมดมั่นคง

ตาข่ายที่ยึดเนินลาดชันไว้แน่นหนา จะช่วยยับยั้งการกัดกร่อนของดินและทราย เมล็ดพันธุ์พืชจึงเกาะติดเองได้ง่ายขึ้น จึงช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

การติดตั้งตาข่ายทั่วไป จะทำให้หินร่วงมารวมกันที่เชิงลาดชัน และจำเป็นต้องกำจัดหินออกไป แต่วิธีการนี้จะทำให้ไม่ต้องคอยกำจัดหิน

Rope Net

วิธีการใช้ลวดสลิงที่สร้างขึ้นที่แข็งแรงและยืดหยุ่นสูงขึงเนินลาดเอียงที่สร้างขึ้นให้แน่นหนาเพื่อยึดกดหินที่จะร่วงเป็นจุด ๆ ช่วยป้องกันไม่ให้หินที่มีขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งหลุดร่วงลงมา

ททำการติดตั้งโดยค่ปรับตำแหน่งสลิงทีละเล็กน้อยตามตำแ หน่งต้นไม้ จึงสามารถลดการตัดต้นไม้ให้เหลือน้อยที่สุดได้

หากมีหินขนาดเล็กเกยขึ้นมาและคาดว่าหินอาจร่วงและ กลิ้งตกได้ ก็สามารถติดตั้งตาข่ายเหล็กเป็นส่วน ๆ ได้

วิธีการแทรกแท่งเหล็กแบบ GF

วิธีนี้จะช่วยเสริมการป้องกันไม่ให้ผิวดินหลุดร่วงและช่วยให้พืชเติบโตได้ ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นสีเขียว และกลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ

ลดค่าใช้จ่ายได้ 15-20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเนินลาด เอียงคอนกรีตที่สร้างขึ้น เช่น กรอบตารางคอนกรีต ฯลฯ

ส่วนประกอบหลักเป็นลวดสลิง แท่งเหล็ก และตาข่ายเหล็ก จึงสามารถติดตั้งได้ง่ายในระยะเวลาสั้น

Page Top